Du har fortfarande chansen att anmäla dig till Bibelfestivalen 2018 som äger rum 5–6 oktober i Örebro. Årets tema är: “Den stora berättelsen.” Genom förkunnelse, seminarier, musik, workshops, drama, “teoltalks” med mera vill vi lyfta Bibelns budskap och relevans för vår tid.

I Bibeln möter vi en berättelse som inkluderar hela våra liv. Från skapelsen och syndafallet får vi följa Guds handlande med den här världen, och på Bibelns sista sidor blickar vi in i historiens magnifika avslutning – en ny himmel och en ny jord.

Det här är Den stora berättelsen, en berättelse som gör anspråk på att vara alla människors berättelse. Den har i alla tider format den kristna kyrkan och även stora delar av vår egen kultur. Men hur är det med oss i dag? Kan vi den här berättelsen? I vilken mening får den påverka våra liv? Lever vi den stora berättelsen?

På årets Bibelfestival, som är den andra i ordningen, inbjuder vi dig som vill få nya perspektiv på Bibeln som Guds ord till oss människor.  Bland ämnena finns alltifrån efterföljelse och ledarskap till bibelintro, bibelbruk och apologetik.

Sista anmälan 2 oktober.

Bibelfestivalen är ett samarrangemang mellan Akademi för ledarskap och teologi, Bibeln idag, Bibelsällskapet, Brickebergskyrkan, Filadelfiakyrkan i Örebro, Svenska Evangeliska Alliansen, Svenska Folkbibeln, Svenska kyrkan i Örebro och Örebro teologiska högskola.

SHARE NOW