Ovan ses Anders Göranzon i samspråk med generalsekreterare Kwesi Addo, biskop Daniel Torto och Catherine Odidja från bibelsällskapet i Ghana där Svenska Bibelsällskapet är engagerade i två alfabetiseringsprojekt.

De förenade bibelsällskapen samlade i World Assembly 2023

Bibelöversättning som en rättvisefråga, bibelengagemang som en stomme i församlingslivet och skapelsevård stod på agendan när världens 150 bibelsällskap träffades i Nederländerna i Egmond Aan Zee den 13–18 oktober.

– Det var fantastiskt att möta representanter för bibelsällskap från världens alla hörn. Trots att våra lokala sammanhang ser så olika ut delar vi erfarenheten att Bibeln är en omistlig resurs i var och en av dessa kontexter, säger Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon.

Anatoliy Raychynets, biträdande ledare för Ukrainas bibelsällskap lyckades få visum och kunde hälsa på Karin Wiborn, Svenska Bibelsällskapets vice ordförande, under United Bible Societies samling World Assembly 2023.

Att mötas för att bestämma riktningen för framtidens bibelarbete sker ungefär vart femte år inom United Bible Societies, senast 2016 i Philadelphia. Nu var det första gången sedan pandemins början som det var möjligt att samlas, och ett par representanter från varje bibelsällskap var inbjudna till World Assembly, som mötet kallas. Generalsekreterare Anders Göranzon och Bibelsällskapets vice ordförande Karin Wiborn, även biträdande ledare i Equmeniakyrkan, tog tåget ner till Egmond.

Men det fanns bibelsällskap som saknades i bibelbuketten. Antingen för att de inte fått visum, som det syriska sällskapet, eller för att de inte kunde.

– Det var så sorgligt att ingen av kollegorna från det israeliska, det arabisk-israeliska och det palestinska bibelsällskapet kunde komma. Men samtidigt så starkt att få omsluta deras situation i bön, kommenterar Anders Göranzon.

Sång och dans under avslutningsmiddagen av World Assembly. Anders Göranzon hänger gärna på.

Ämnen som lyftes i seminarier fokuserade på översättning, bibelanvändning, bibeldistribution, ekonomisk hållbarhet, digitala förändringar, migration och hur man servar människor i diaspora. Skapelsevård, även kallat Creation Care, och det ansvar vi har att värna och ta hand om vår miljö var också ett viktigt tema. Dels måste bibelproduktion ske med miljöhänsyn, men bibelsällskap kan också med koppling till Bibelns budskap om att ta hand om vår livsmiljö uppmuntra lokalt till miljöengagemang genom kyrkorna där miljömedvetenheten behöver öka.

Kärnan i bibelsällskapens verksamhet är dock, och kommer att fortsätta vara, att göra Bibeln tillgänglig för alla som vill ta del av den.

– Bibelsällskapsrörelsen fattade med stor tydlighet beslut att envist fortsätta översätta Bibeln till så många språk som möjligt. På olika sätt fördjupades min insikt att detta är en rättvisefråga. De språkminoriteter som ännu inte har bibeltexter översatta till sina språk är också marginaliserade på många andra sätt, kommenterar Anders Göranzon.

Svenska Bibelsällskapet stödjer varje år ett flertal internationella bibelprojekt i andra länder enligt en gemensam modell inom United Bible Societies, vilken gör att bibelbanden och vänskapsbanden går kors och tvärs över jorden.

Nu följer sammanställningen av ett gemensamt dokument som sammanfattar de viktigaste punkterna för bibelarbetet framöver, men att äntligen få mötas ansikte mot ansikte och utbyta erfarenheter var nog ändå den mest uppskattade förmånen bland deltagarna.

– Det var den stora behållningen för mig personligen, och jag upplever det oerhört viktigt att detta sker. Världen behöver nätverk som sträcker sig över gränser och murar. Genom vårt gemensamma arbete med Bibeln i fokus är vi med och håller ihop en splittrad värld. Det är stort, säger Anders Göranzon.

För ytterligare kommentarer, kontakta Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon, anders.goranzon@bibeln.se , 018-18 63 33

United Bible Societies är en gemenskap av cirka 150 bibelsällskap som arbetar i 240 länder och territorier. Tillsammans är de världens största översättare, utgivare och distributör av Bibeln. Bibelsällskap är också aktiva inom områden som förebyggande av hiv/aids, traumabearbetning och läskunnighet. Bibelsällskap samarbetar med alla kristna kyrkor och många internationella icke-statliga organisationer. För mer information besök http://www.unitedbiblesocieties.org/

SHARE NOW