NT 2026 närmar sig sin slutgiltiga version. Alla text är översatt men än är det en bit kvar tills den publiceras 2026. Den bearbetas nu av redaktionskommittén som ska garantera en enhetlighet, konsulter tillfrågas, referensgrupper ger respons och översättningsrådet berarbetar principfrågor. En viktig del av projektet är också att lyssna in den vanliga bibelläsaren. Under 2024 sker därför utgivning av några valda provöversättningar för att lyssna in hur läsare, som du, uppfattar texten. Idag publiceras Jakobsbrevet. Brevet finns både i en testversion med ett lite ovanligt grepp med rubrikerna i marginalerna men också i ett “vanligt” textdokument.

Ladda ner texten och tidigare texter här.

Utöver själva texten så arbetar vi som Bibelsällskap också på att själva händelsen att en ny översättning publiceras ska leda till samtal kring Bibeln och ett fördjupat engagemang. Vi vill att även för den som inte finner NT 2026 som ”sin” bibelöversättning så ska vi gemensamt kunna sluta upp runt att lyfta Bibeln – enskilda så väl som kyrkor och samfund. Tillsammans kan vi öppna upp för ökad förståelse och fördjupad kunskap.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig, både vad gäller dina tankar om texten men också om kreativa idéer, önskemål på material eller annat som kan skapa ett stort intresse och goda samtal under 2026 och åren som följer. Häftet som finns att ladda ner innehåller också några konkreta frågor som redaktionskommittén vill ställa till dig som bibelläsare.

Olof Brandt, projektkommunikatör engagemangsprojektet

SHARE NOW