Nu finns årets Bibelläsning och Bön att beställa eller ladda ner.

Ladda ner en enkel A4 här

Beställ en tryckt version här.

Årets bibelläsningsplan är framtagen av Anders Göranzon, Bibelsällskapets generalsekreterare. Den är upplagd efter kyrkoårets dagar med en text utifrån Svenska kyrkans evangeliebok. Under vardagarna inbjuds läsaren till bibelställen som på något sätt anknyter till söndagens budskap. Under vissa delar läses en bibelbok i sin helhet.

Att Svenska Bibelsällskapet översätter hela Nya testamentet till år 2026 syns i årets bibelläsningsplan. Under första kvartalet läser vi Lukasevangeliet i sin helhet. Den som vill kan då läsa kapitel 9–19 i Bibelsällskapets provöversättning från 2015, När tiden var inne … Även Filipperbrevet finns med i planen i ny översättning gjord av bibelsällskapet i pilotöversättningen Här börjar evangeliet. Dessa texter går att läsa digitalt på bibelsällskapet.se. De finns också i bokform i bibelbutiken.se (se sid 17). De dagar då texten kan läsas i ny översättning är märkta med. En ny översättning kastar nytt ljus över bibeltexter och ger Guds Ande möjlighet att tala till oss på nya sätt.

Gud talar till oss genom Bibeln. Så enkelt men samtidigt så svårt. Den som läser Bibeln dagligen vet att Guds röst är tydligare vissa dagar än andra. Det finns stunder då bruset från omvärlden är för starkt. Jag läser bibeltexten flera gånger, men den förblir tyst för mig. Det kan då ligga nära tillhands att tänka att det är onödigt att hålla i gång rutinen med daglig bibelläsning. Men det är ju då det visar sig hur viktigt det är med den goda vanan. För rätt som det är öppnar sig åter Ordet och jag får ett tilltal. Det är åtminstone min erfarenhet. Därför önskar jag dig uthållighet i ditt umgänge med Bibeln.

Det finns också andra svårigheter. Hur ska jag som enskild bibelanvändare säkert veta vad Gud vill säga genom ett visst bibelord? Svaret på denna fråga är att Bibeln ofta behöver läsas tillsammans med andra. Det kan vara i familjen. Då är bibelläsningsplanen en hjälp. Men det kan också ske i andra gemenskaper. Församlingen är central. Men inte bara i gudstjänsten, utan gärna i en mindre grupp i församlingen. Där finns möjligheter att kunna dela tankar och erfarenheter på ett annat sätt. Utöver detta går det också att dela Bibeln med i stort sett alla människor. Ingen bok har påverkat vårt samhälle som Bibeln. Och sanningen är den, att den fortsätter att påverka.

SHARE NOW