Den 31 oktober 2017 är det på dagen 100 år sedan den andra officiella svenska bibelöversättningen bars fram i Uppsala domkyrka i samband med 400-årsminnet av reformationen.

Bibelutgåvan 1917 – gillad och stadfäst av konungen – firades i närvaro av Hans Majestät Gustaf V och dåvarande ärkebiskop Nathan Söderblom med flera.

För att uppmärksamma den så kallade Kyrkobibeln 1917 inbjuder Bibelsällskapet, Svenska kyrkan och Teologiska institutionen i Uppsala till en seminariedag med öppna föreläsningar och panelsamtal kring den 100-åriga bibelöversättningen.

Bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge tycker att det finns flera infallsvinklar som gör det intressant att fördjupa sig i ämnet:

– 1917 års bibelöversättning var den första svenska bibeln direkt översatt från grundspråken. Det var ett oerhört viktigt steg i bibelarbetet. Rent språkmässigt är det dessutom spännande att se hur begriplig svenskan för 100 år sedan är för oss i dag. Hur har språket utvecklats?

Samma dag för firande

1917 års bibelöversättning kom på 400-årsdagen av reformationen.

– Kärnan i reformationen är ”Bibeln på folkspråket”, det gör att det passar extra fint att fira den här hundraåringen på 500-årsdagen av reformationen, säger Mikael Winninge.

Ytterligare diskussionsämnen under seminariedagen 31 oktober rör sig mellan både himmel och jord.

– Till exempel kommer vi att fundera kring om en bibelöversättning kan vara ”helig”, och om Psaltaren i 1917 års bibelöversättning har bättre formuleringar än Tomas Tranströmers i Bibel 2000.

Att djupdyka i en sådan tongivande bibelöversättning som Kyrkobibeln 1917 kan ge oväntade perspektiv på språkutveckling, samhällsutveckling och teologiska spörsmål.

 

Se programmet i sin helhet i pdf:en här: Seminariedagsprogram 31 oktober 2017

Läs Christer Åsbergs artikel om 1917 års bibelöversättning här och få en inblick i dess utgivning!

För ytterligare information om seminariedagens innehåll, välkommen att kontakta översättningsdirektor Mikael Winninge.
E-post: mikael.winninge@bibeln.se       
Tfn: 0730-70 63 41

 

 

SHARE NOW