Livets bröd – Peru

Det sägs att frukosten är den viktigaste måltiden på dagen, och för barnen som deltar i projektet Livets bröd i Peru stämmer detta särskilt väl. För många är bibelfrukosten den enda maten de äter under hela dagen.

Perus bibelsällskap satsar på att över tusen barn i utsatta områden får näringsrik frukost varje dag innan de börjar skolan. För att klara av skolarbetet måste barn ha mat i magen. Men de behöver mer än så. Barnen behöver hopp och framtidstro, och hjälp att lära sig hur de tar hand om sig själva och varandra. Därför håller volontärer och ledare även bibelsamlingar, diskuterar med barnen och sjunger eller leker med dem för att stimulera kreativitet och nyfikenhet. Alla barn får egna bibelböcker att läsa hemma.

– Första gången jag deltog i en samling fängslade Bibelns berättelser mig så mycket att jag alltid kom först av alla på morgnarna den terminen, säger pojken Yuliño glatt.

Yuliño Huamán Ticona har deltagit i bibelsällskapets projekt sedan han var nio år i samhället Molle Molle 500 km öster om Lima. Han blev fascinerad av bibelberättelserna redan första gången han var på bibelfrukost.

– Att få min egen bibel var också något som gjorde mig lycklig. Jag hade aldrig fått en sådan speciell gåva. På samlingarna har jag lärt mig att Gud alltid är vid min sida, och att han är glad när jag försöker göra gott. Jag har varit med på så många bibellektioner att jag nu, femton år gammal, själv undervisar barnen i Molle Molle. Jag är mer än glad över att kunna hjälpa Livets bröd-projektet med mina kunskaper och vill gärna fortsätta att lära mig mer.”

Yuliño Huamán Ticona har deltagit i bibelsällskapets projekt sedan han var nio år.

Kämpar för barnen och kommer med hopp

I början av pandemin fick bibelsällskapet ställa in samlingarna, men då svalt så många familjer att man satsade på utdelning av mat- och bibelkassar till nödställda. Nu har frukostarna anpassats och barnen kan komma och få sin dagliga dos av kroppslig och andlig spis.

– Det finns så stora behov i varje by vi besöker, både fysiskt och andligt. Jag har sett nöden med egna ögon på nära håll och det har rört vid mitt hjärta. Vi kommer med hopp till dessa barn och deras föräldrar, och det syns i deras ansikten, säger Damaris Espinoza Patiño som är volontär i Livets bröd-projektet.

De andra ledarna i projektet är viktiga förebilder för Damaris, både de som bor i byarna och de som reser runt i Peru. Deras drivkraft inspirerar henne.

– De peppar mig att fortsätta tjäna Herren, oavsett mina begränsningar. Det tar oss flera dagar att nå vart och ett av samhällena med matvaror till frukostar på grund av de bedrövliga och farliga vägarna. Saker skulle förmodligen vara annorlunda också om det inte vore för pandemin, men vi antar utmaningen att fortsätta verka! Det här är vårt kall från Gud. Vi tackar honom för varje värdefull människa som på sitt eget sätt bidrar till detta projekt.

Damaris Espinoza Patiño är volontär i Livets bröd-projektet.

Peru i dag

I dagens Peru råder stora inkomstskillnader och 2 av 3 barn lever i extrem fattigdom. Så många som 32 procent av dessa lider av kronisk undernäring med allt vad det innebär för deras utveckling. Särskilt minoritetsfolk på landsbygden har det svårt. Många barn måste också arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer. När pandemin kom blev livsvillkoren ännu hårdare.

Folkhälsan i Peru kollapsat, enligt Livets bröds projektledare Norma Sandoval, och målet att finnas där för de svagaste i samhället har gjort att Perus bibelsällskap har anpassat arbetet i enlighet med landets restriktioner för att kunna fortsätta insatserna. I många fall är bibelsällskapets medarbetare och volontärer de enda som valt att göra något för landets marginaliserade barn.

Barnen som deltar i Livets bröd-projektet har bättre resultat i skolan tack vare förbättringen av deras näringsintag. För vissa barn är bibelfrukosten den enda måltiden på dagen. Men de är också barn som har lärt sig att lita på Gud, och de vågar drömma och ta ansvar för sina liv.

Varje barn som deltar i projektets samlingar får bland annat en färgglad bibelbok som berättar om Jesus liv och förklarar för dem att Jesus älskar dem och finns hos dem var och en när deras liv är svåra. Din gåva i dag hjälper bibelsällskapet i Peru att nå ut till fler barn med Guds kärlek.