• Biblar till Ukraina

  Kontrasten mellan situationen på bilden och strofen i den kända psaltarpsalmen är slående, men det är just den text som mannen i Ukraina läser till tröst i sin bibel när bilden tas. Han befinner sig långt från det liv han en gång drömde om.

  Under den väpnade konflikten i östra delen av Ukraina har cirka 10 000 människor dödats, 24 000 skadats och ett par miljoner lämnat sina hem. Läkarna opererar och syr ihop vanliga sår, men män och kvinnor behöver också läka andliga och känslomässiga sår.
  I den processen har Bibeln fått oväntat stort genomslag.

  General Grytsak, chef för säkerhetstjänsten i Ukraina, ska till allas förvåning ha sagt under ett möte med kyrkliga representanter: ”Jag tror att vi kan göra mer med Bibeln än vad vi kan göra med vapen eller andra medel i den här situationen.”

  För de anställda på bibelsällskapet i Ukraina var detta uttalande nästan ofattbart. Tiderna har verkligen ändrats. Under det kalla kriget led de kristna av förföljelser. I dag får man uppleva att en general inom säkerhetstjänsten säger: ”Många av de unga män jag såg i krigszonen då kriget började 2014 var ateister. Men nu är de aktivt troende människor för att ni har gett dem biblar. Jag ber er, hjälp oss också att torka tårarna på sörjande mödrar och hustrur till de många soldater som nu tagits tillfånga.”

  Människor kommer till tro, och Bibelsällskapet i Ukraina behöver vår hjälp att dela ut biblar. I år får vi bidra till att 12 000 biblar delas ut till soldater och armékaplaner. Lagren med biblar är nästan tömda, men med din hjälp fyller vi på dem igen! Tack!

  Mål med bibelutdelningen
  Rostyslav Stasyuk på Ukrainas bibelsällskap berättar hur de arbetar för att ge Guds ord till soldater som behöver styrka i de svåraste av stunder.

  – Vi kan inte ignorera vad som händer vid frontlinjen, så vi måste göra vad vi kan och är kallade till; att ge det gudomliga ljuset till hjärtat och själen hos dem som går igenom extremt mörka tider. De får hjälp att minnas Gud som lovar dem sitt beskydd, men också förväntar sig att vi är rättvisa och medmänskliga gentemot andra, även mot fienderna.

  – Utöver detta är vår största önskan att de har en fast förankring när de återvänder till sina hem och familjer. De kommer att vara sårade fysiskt och psykiskt efter att ha bevittnat krigets hemskheter. Det blir en tuff process för alla. Bibeln behövs som ett fäste när allting gungar.

  – Vi uppskattar verkligen viljan hos er i Sverige att hjälpa oss att nå ut med hopp till vårt folk nu.

  Mentalt stöd
  Tidigare följde den ukrainska armén den sovjetiska modellen där officerare var ansvariga för soldaternas moral, men många soldater som kom till frontlinjen var oförberedda och blev djupt traumatiserade. Kyrkor började sända sina präster och pastorer för att stödja folket i fält. De blev väl mottagna.

  De var personer som påminde soldaterna om deras familjer, som uppmuntrade dem att vara mänskliga. Försvarsdepartementet har numera officiellt infört armékaplaner och erkänner deras stora betydelse. Bibelsällskapet stöttar i sin tur kaplanerna med biblar. Efterfrågan på biblar växer överallt i Ukraina.

  Läste högt
  Oleg som är bataljons-kommendant berättar om hur bibeltexterna kan trösta: ”När vi skickades till frontlinjen började soldaterna förlora hoppet och de drack alkohol för att döva oron. Vad skulle vi göra? Vi började läsa Psaltaren. Varje morgon lyssnade hela bataljonen till Bibeln! Vi såg stora förändringar hos soldaterna och vi klarade att gå igenom många svåra situationer. Jag är så tacksam för Gud och de troende som gav oss biblar!”

  Bad för sina liv
  Löjtnant Slava berättar hur måttligt intresserade hans kamrater var när de fick besök av bibelsällskapets volontärer. Men när soldaterna skickades till fronten och mötte grymheterna försökte de minnas predikantens ord och böner: ”Ni kan inte föreställa er hur nära Gud vi kände oss! Männen från min pluton började läsa i sina Nya testamenten. De letade efter tröst och hopp i hopplösheten. Vi befann oss i ett väldigt utsatt läge. Ingen av oss trodde att vi skulle överleva posteringen. Men vi bad, vi bad för våra liv. Ingen av oss 18 dog, ingen blev skadad ens! Jag tror att Gud räddade oss, att vi fick hans beskydd. Gud är verklig!”

  Hjälp i nöden
  En soldat som fått Nya testamentet av Ukrainas bibelsällskap berättar hur han någon dag senare höll i boken och undrade om han verkligen behövde den. Precis då startade massiv eldgivning mot plutonen.
  I det ögonblicket upptäckte han Herrens bön på baksidan. Han började läsa bönen högt och bad Gud om att bevara honom och hans kamrater. Alla klarade det intensiva anfallet och han är säker på att det var ett Guds mirakel och resultatet av hans bön.

  Välkommen att stödja bibelarbetet i Ukraina!

  Bg 900-6263   Swish 123 900 62 63

  Märk din gåva med ”Ukraina”.

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord