• Bibelhjälp till Syrien

  Lyssna mer än du talar, lyssna med öronen, lyssna med hjärtat, säger traumaexperter. Och ja, det finns helande kraft i att få dela sin historia med någon som ger en all sin uppmärksamhet.

  I det krigshärjade Syrien är behoven av traumabehandling skriande. George Andrea, ledare för det syriska bibelsällskapet, är därför med och arrangerar utbildning av handledare som genom bibelbaserad traumabearbetning ska kunna hjälpa människor tillbaka till fungerande liv.

  Klicka på länken och läs intervjun med Georg Andrea, publicerad i tidningen Bibel. Där berättar han mer om de umbäranden man kan uppleva i en krigszon.

  Tid att bli hel, artikel om bibelbaserad traumahealing i Syrien.

  Läs även artikeln som Kari Fure skrivit om hur kursdeltagare som ska bli traumahandledare själva måste lära sig att hantera sina trauman för att kunna hjälpa andra!

  När vapnen tystnar börjar kampen mot trauma

  Här hittar du en uppföljande notis om det syriska bibelsällskapets första medverkan på bokmässan i Damaskus för första gången på många år: Notis i tidningen Bibel nr 3-2017

  Mer information om bibelarbetet i Syrien finner du här:
  Artiklar om Syrienarbetet: Hopp om helande, Biblar till unga och Tidigare gisslan hjälper andra.

  Oron i Syrien skapar ett oerhört lidande. Många har under lång tid försökt att fly från landet, men det finns också de som stannar kvar. Till dem hör personal och volontärer på Syriens bibelsällskap. Vi stödjer även deras arbete att distribuera biblar till krigsdrabbade, samtidigt som de själva lever under press och umbäranden.

  I Aleppo där huvudkontoret ligger finns också en bibelbutik och lagerhyllorna gapar bitvis tomma. Biblar är för en del människor viktigare än bröd i dag, berättar ledaren för bibelsällskapet Georg Andrea. Många är traumatiserade och oerhört krigströtta. De har fått se sådant de inte hade kunnat föreställa sig i sina värsta fantasier. Man söker tröst och hopp i en till synes hopplös situation där det råder brist på det mesta utom fruktan, sorg och stress.

  Att resa i landet är svårt. Folk blir kidnappade från bilar och bussar och familjerna får krav på stora lösensummor. Ibland försvinner folk spårlöst.

  – Situationen är svår. Varje dag får vi ta ett avgörande kring hur vi ska fortsätta. Ibland känner vi oss hoppfullare, och då är det lättare att få saker gjorda.

  – Kyrkorna värderar vårt arbete högt, vi är de enda som bedriver bibelarbete i Syrien, fortsätter Georg.

  Svenska Bibelsällskapet ger bidrag till Syriens bibeldistribution och fortsätter att göra det så länge det kommer att behövas. Medarbetare och volontärer i Syrien ber även om förbön, om kraft att klara sin vardag, om bröd och rent vatten för dagen.

              

  Skriande behov av nya barnledare

  En berättelse från George Andrea i Syrien om deras lärarprogram för söndagsskolan:

  – Kan vi inte fortsätta ännu en dag? Det här är så fantastiskt! utbrister en av deltagarna på femdagarskursen för blivande söndagsskolelärare.

  Kursledaren kommenterar det hela med:

  – Jag har aldrig under mina trettio år av att lära andra undervisa om Bibeln haft sådana entusiastiska studenter. De lyssnar hela tiden, ställer de rätta frågorna och är så angelägna om att lära sig. Under lektionerna vill de bara ha mer och mer och mer! Jag är så väldigt välsignad och tacksam över att ha kommit hit!

  Ja, bibelsällskapet i Syrien är efter flera år av krigsanpassad bibelverksamhet åter i gång med att organisera workshops för söndagsskolelärare och religionslärare. Många av de tidigare goda ledarna har flytt landet eller är internflyktingar långt från sina hemorter.

  En ny generation behöver veta hur de ska göra när de undervisar om Bibeln för barn, tonåringar och ungdomar. Och de i sin tur behöver kompetenta lärare, instruktörer som kan inspirera dem alla att ge sitt allra bästa till barnen. Under de senaste månaderna har bibelsällskapet fått påstötningar om och om igen från olika kyrkor i Syrien: ”Ni måste göra något. Ni måste träna våra nya ledare. Ni är den enda organisation som kan föra alla kyrkors folk samman!”

  Så vi har tagit på oss ansvaret igen. Under första kursens första timme satte kursledaren tonen:

  – Jag har inte kommit hit för att träna er att lära ut läror. Jag har inte ens kommit hit för att berätta för er hur ni lär ut bibelberättelser. Nej, jag har kommit hit för att träna er i hur man har ett personligt förhållande till Jesus och hur man ger det vidare till andra.

  Ja, budskapet är klart. Alla som kommer till dessa träningssessioner kommer också för att personligen lära känna Jesus så att de i sin tur får andra att upptäcka Jesu budskap.

  Precis som aposteln Paulus skrev för många år sedan: ”Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnens närvaro, det skall du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur.” (2 Tim 2)

  George Andrea


  Välkommen att ge en gåva till Syrienarbetet!
  Varmt tack!

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord