• Bibelböcker till Haitis barn

  ”BIBELN GER HOPP”

  Haiti – den karibiska östaten strax öster om Kuba är fortfarande starkt präglad av jordbävningen 2010. Men skolorna ber oss bara om en sak: bibelböcker för barn. Ann-Catherine Kvistad som varit på plats berättar om sina möten. Nu hjälps Sverige och Norge åt att samla in pengar till barnböcker.

  Haiti är både liv och död, himmel och helvete, skönhet och sopor. Det är god mat och hunger på samma gång, det är trevliga människor och brutalt våld. Kontrasterna är stora, ja, nästan ofattbara. Men efter att ha besökt bibelsällskapet i Haiti och deras skolprojekt finns det en sak jag är säker på: lärarna är hjältarna i detta land.

  Många av lärarna har kommit hem till Haiti efter att ha fått utbildning utomlands. Nu är de redo att ge en ny generation unga människor bildning och skolgång. I ett land där 60 procent av befolkningen är under 25 år finns det också sannerligen elever!

  Men utmaningarna är många. Som en lärare sade:
  – Vi måste ge barnen utbildning för både kropp och själ.

  Det är ingen lätt uppgift. Särskilt när de kämpar med voodootraditioner, blodiga gängkrig i bostadsområdena och fattigdom.

  Vad är det då dessa människor frågar efter? De ber om biblar!

  Flera gånger under mitt besök frågade jag dem: ”När situationen är så illa, varför frågar ni efter biblar?”
  Svaret var alltid detsamma, sagt på ett artigt, men bestämt sätt:
  – Ja, men madame, du måste förstå! Bibeln ger hopp till dem som inte har något hopp. Bibeln ger fred där det finns våld. Bibeln ger frihet där voodootraditionens andar tagit kontroll.

  Kort sagt, om bara Bibeln blir tillgänglig och läst, så blir människor kristna … Vissheten om detta är förankrad i de kristna lärarna i Haiti. Ofta har de upplevt detta i sina egna liv.

  Termen ”voodoo” används för liknande traditioner i både västra Afrika och Amerika. Men den form som praktiseras i Haiti kallar haitierna själva för den ”mörkaste” varianten av voodoo. Genom långa ceremonier med sång och dans bjuds andar in att ta boning i prästen eller andra deltagare. Syftet med ritualerna är att få kunskap om framtiden och att få makt över andra människor eller att skydda sig och de sina mot besvärjelser från andra.

  I våra möten med människor i Haiti hörde vi mest om de konsekvenser ceremonierna hade på barnen. Lärarna märker att de är trötta och tysta på skolan, på grund av de långa och skrämmande ceremonier som ofta äger rum i hemmen.

  Haiti behöver förändras till det bättre, och lärarna är viktiga i denna förändring. Nu är skolplikt införd i Haiti. Det innebär att alla barn ska gå till skolan, men så sker inte alltid i praktiken. Det finns tyvärr få offentligt drivna skolor, men traditionen att varje kyrka borde driva en skola är stark, oavsett hur liten församlingen må vara. Det betyder att det finns många skolor att förse med material, och många barn och många lärare.

  Magda Victor, generalsekreterare på Haitis bibelsällskap, berättar att projektet mynnar ur verkliga behov. De har god koll på vad både kyrkor och skolor frågar efter, och det handlar främst om böcker till barn.
  – Det saknas material som lärarna kan använda. Det är därför vi startat projektet ”Bibelböcker till skolbarn”. Det hjälper barnen, lärarna och rektorerna, för det är näst intill omöjligt att undervisa när de basala verktygen saknas. Många lever i djup fattigdom, säger Magda.

  Nu har vi möjlighet att hjälpa bibelsällskapet i Haiti att nå barnen – som ofta bär Bibelns berättelser vidare. Vill du vara med och hjälpa till?

  //Ann-Catherine Kvistad
  Bearbetning Lotta Ring

  Ge gärna en gåva direkt via Swish! Skriv ”Haiti” och din adress, om du får plats. Swish nr 123 900 62 63.

  Bg 900-62 63   Pg 90 06 26-3

  Magda Victor är generalsekreterare på Haitis bibelsällskap.

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord