• Bibeläventyret i Litauen

  Med assistans av våra ansvariga för Bibeläventyret i Sverige har Bibeläventyret även startat i Litauen! Vi utbildar instruktörer och stöttar med material. Särskilt två av de sju stiften i Litauen är på frammarsch med hjälp av äventyrarna i Vilkaviškis och Panevezys. Där är de flitigt inbjudna till skolorna av religionslärare. En  kommitté med medlemmar från katolska och lutherska kyrkan planerar för hur man ska nå ännu fler. Att minst två nyutbildade äventyrare bör finnas för varje stift är en av tankegångarna.

  Svenska Bibelsällskapet stöttar med utbildning av instruktörer/äventyrare och klassmaterial.

  Några röster från Litauen

  En lärare som anlitat Bibeläventyret säger:
  ”Bibeln består av olika litterära genrer, är full av liv, äventyr, drama och upptäckter. Nyfikenheten hos barnen och de fantasirika visuella hjälpmedel som skapats av Bibelsällskapet i Sverige ger möjlighet att gå igenom historien om Gamla testamentet på ett intressant och konsekvent sätt. Barnen sjunger, gör gester och rörelser som hjälper dem att komma ihåg platser och händelser.”

  En annan lärare hörde av sig och tackade:
  ”Pedagogiken för religionsämnet i Litauen är fortfarande under utveckling. Läraren har ett stort ansvar, och trots ansträngningar händer det att både elever och lärarkollegor inte är nöjda.

  Skolinspektörer besöker ibland lektionerna för att bedöma hur läraren formulerar lektionens mål och om han eller hon väljer lämpliga metoder, lyckas hålla elevernas uppmärksamhet och så vidare. Den vanliga utvärderingen ska innehålla minst ett par positiva och ett par negativa aspekter kring hur läraren lyckas. Det är mycket nervöst när vi lärare blir fingranskade på det här viset.

  Att undervisa tjugo energiska unga tonåringar, varav merparten pojkar, är en utmaning för varje lärare. Men Bibeläventyrets modell var ett perfekt val för mig – eleverna var ivriga att delta. De var fokuserade och uppmärksamma och kom med uppriktiga frågor och svar!
  Lektioner kring typiskt etiska ämnen som religion brukar betraktas som de ”svagaste” vad gäller pedagogiken. Den här gången blev skolinspektören positivt överraskad. Rapporten fylldes med positiva utvärderingar inom varje aspekt . Inga brister hittades!
  Bibeläventyret är ett unikt verktyg för att avslöja skönheten och budskapet i Skriften för skolbarn. Det hjälper eleverna att själva ställa frågor om livets mening, och läraren får möjlighet att dela med sig av ärliga svar. Stort tack till författarna och instruktörerna inom Bibel äventyret!”

  Deltagare på instruktörsutbildning:
  ”Jag är så glad att jag fick möjlighet att delta i detta seminarium. Jag gillade det väldigt mycket eftersom det var exceptionellt praktiskt, inte teoretiskt . Jag fick många nya idéer som jag kommer att använda i mitt arbete med barn.”

  Äventyrare:
  ”Att presentera Bibeln med hjälp av attraktiva metoder uppmuntrar barnen att bli intresserade av Bibeln, att läsa den och lära sig nya saker, och de älskar det. Jag hoppas att Bibelns berättelser kommer att hjälpa barnen i deras personliga liv, och att de väljer att vara sanna och kärleksfulla.”

  Varmt välkommen att stötta vår Bibeläventyrssatsning i Litauen! Projektet är beroende av vårt ekonomiska stöd.

   

  Stöd Bibelsällskapet via Payson


Dagens Bibelord