Kollekttal för bibeländamål

Kollektändamål: Svenska Bibelsällskapets bibelarbete.

Förslag till kollekttal:

Vi firar Bibelns dag

En söndag om året får Bibeln en speciell plats i församlingen – Bibelns dag. Det sker både i Sverige och runt om i välden. På Bibelns dag placerar vi Bibeln i centrum och gläds åt att den finns på vårt eget språk. Vi sätter också fokus på att Bibeln verkligen ska bli läst och få beröra, att varje dag ska få bli en bibeldag. Det är då orden kan bli levande i vår vardag.

Vi vänder även blicken mot människor i andra länder som önskar sig biblar men inte kan få tag på några. Det kan vi ändra på om vi hjälps åt.

Målet för Bibelsällskapets arbete är att människor, var de än befinner sig, ska kunna få tag på en bibel på sitt språk. Med din generösa gåva kan detta förverkligas.

Svenska Bibelsällskapet är ett av 149 bibelsällskap som verkar tillsammans i över 240 länder och territorier för att förverkliga drömmen om Bibeln till alla! I dag finns hela Bibeln översatt till 704 språk, men det talas 7 351 språk i världen, inklusive 244 teckenspråk! Med din gåva är du med och gör Bibeln översatt, känd, spridd och använd. Det är bokstavligen livsviktigt!

Varmt tack för kollekten och Guds välsignelse!