Kollekttal för bibeländamål

Kollektändamål: Svenska Bibelsällskapets bibelarbete.

Förslag till kollekttal:

Vi firar Bibelns dag

En söndag om året får Bibeln en speciell plats i församlingen – Bibelns dag. Det sker både i Sverige och runt om i välden. På Bibelns dag placerar vi Bibeln i centrum och gläds åt att den finns på vårt eget språk. Vi sätter också fokus på att Bibeln verkligen ska bli läst och få beröra, att varje dag ska få bli en bibeldag. Det är då orden kan bli levande i vår vardag.

Vi vänder även blicken mot människor i andra länder som önskar sig biblar men inte kan få tag på några. Det kan vi ändra på om vi hjälps åt.

Målet för Bibelsällskapets arbete är att människor, var de än befinner sig, ska kunna få tag på en bibel på sitt språk. Med din generösa gåva kan detta förverkligas.

Svenska Bibelsällskapet är ett av 149 bibelsällskap som verkar tillsammans i över 240 länder och territorier för att förverkliga drömmen om Bibeln till alla! I dag finns hela Bibeln översatt till 704 språk, men det talas 7 351 språk i världen, inklusive 244 teckenspråk! Med din gåva är du med och gör Bibeln översatt, känd, spridd och använd. Det är bokstavligen livsviktigt!

Varmt tack för kollekten och Guds välsignelse!

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.