• Måldokument

  Svenska Bibelsällskapets måldokument 2016–2018

  Svenska Bibelsällskapet är en del av en världsvid gemenskap av 148  självständiga, nationella bibelsällskap förenade i United Bible Societies (UBS). UBS vision är ”Bibeln till alla”. Genom att samarbeta med kyrkor och församlingsrelaterade organisationer strävar bibelsällskapen att förmedla biblar på ett brett, effektivt och meningsfullt sätt, med syfte att utifrån ett holistiskt perspektiv hjälpa människor att möta Guds ord. Att översätta Bibeln är hjärtat i UBS totala verksamhet.

  Svenska Bibelsällskapets uppdrag är att göra Bibeln översatt, känd, tillgänglig och använd i Sverige och i andra länder. Uppdraget baseras på Guds vilja att Bibelns ord ska nå alla människor överallt, (se bibelcitaten nedan). Bibelsällskapets verkar för att ständigt öppna nya möjligheter till möten mellan människor och Bibeln. Att översätta och sprida Bibeln och hjälpa människor i olika livssituationer och sammanhang att ta del av Bibelns texter ingår därför i det dagliga arbetets målsättning.

  Vad gäller den undervisning vi erbjuder skolor följer vi de riktlinjer som läroplanen, Lgr 11, och skollagen kräver.

  Läs måldokumentet här.

  Ettan3

Dagens Bibelord