• Vad betyder det för unga samer att få läsa Bibeln på sitt hjärtas språk?

    Spelar det någon roll om gudstjänsterna i hemförsamlingen har inslag på samiska? Sofia Strinnholm, präst i Östersund, och Kim Rehnman, präst i Vännäs, har båda samiskt ursprung och ett stort hjärta för människorna och kulturen. Bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon samtalar med dem om glädjeämnen och utmaningar i arbetet.

    Biblar på många olika språk finns att beställa från bibelbutiken.se, t ex kan du hitta de olika samiska översättningarna här.