• Resa till det heliga landet 2019

    Bibelsällskapet arrangerar återkommande resor till Bibelns länder, och denna gång styr vi kosan mot Israel!

    Innehållet passar alla kultur- och bibelintresserade, men resan är även inriktad mot att fortbilda instruktörer inom Bibeläventyret, vilket ger ett spännande bibelfokus.

    Välkommen med på en stimulerande resa till det heliga landet 17-24 november 2019 i Bibelsällskapets regi och omsorg!

    Läs mer och anmäl dig här.