• Kom på konferens om bibelöversättning av NT!

  Svenska Bibelsällskapet bedriver ett arbete med provöversättning av delar av Nya testamentet. Syftet är att skapa engagemang för bibelforskningens och bibeltolkningens betydelse i all översättning, liksom för det svenska språkets roll för förmedling av både form och innehåll.

  Den 9–10 mars 2020 inbjuder vi till: Nytt Nya testamente – Konferens om pågående provöversättning

  Välkommen att ta del av en rad korta presentationer av exegetiska och stilistiska utmaningar med anknytning till Filipperbrevet, Första Johannesbrevet och Markusevangeliet. Utmaningarna kommer att presenteras av primäröversättare och redaktionskommitté och bli föremål för diskussioner och frågor i plenum. Var med och bidra med dina tankar och erfarenheter!

  Konferensen är ett utmärkt tillfälle för fortbildning och fördjupning i bibelvetenskap, översättning och språklig kommunikation. Dessutom erbjuds trevlig samvaro i samband med konferensmiddagen.

  Program
  9 mars 2020

  13.00 Mikael Winninge: Introduktion till provöversättningsprojektet
  13.30 Filipperbrevet
  15.00 Kaffe
  15.30 Första Johannesbrevet
  17.00–17.30 Panelsamtal
  18.30 Festlig middag på Östgöta nation (särskild anmälan!)

  10 mars 2020
  8.30 Markusevangeliet
  10.00 Kaffe
  10.30 Markusevangeliets stil
  11.00–12.00  Panelsamtal om översättningsprinciperna

  Medverkande:
  Primäröversättare: Lisa Buratti, Dan Nässelqvist och Mikael Tellbe.
  Redaktionskommitté: Jonas Holmstrand, Aili Lundmark och Mikael Winninge

  Plats:
  Uppsala universitet, sal IX.

  Anordnas i samarbete mellan Svenska Bibelsällskapet, Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Stiftelsen Fjellstedtska skolan.

  Anmälan:
  Anmälan görs via Fjellstedska skolans webbplats: Anmälan Provöversättningskonferens

  Avgift: 250 kr inklusive kaffe.
  Anmälan senast: 10 februari 2020