• Döden, djur, änglar och barn i Bibeln.

    Charlotte är Svenska kyrkans nätpräst och har gett sig ut på äventyr i Bibeln för att se vad som kan återfinnas mellan raderna i Bibeln. Dessa fyra böcker lyfter fram berättelser och personer som kanske inte tillhör de vanligastes söndagsskoleberättelserna.

    I intervjun samtalar Anders Göranzon med Charlotte om deras favoriter, utmaningen att skriva skönlitterärt om Bibelns människor och glädjen i bibelordet.

    Böckerna kan beställas på bibelbutiken.se