• BIBEL 2020  – Låt Bibeln höras!

  Föreställ dig människor över hela jorden som läser Bibeln högt tillsammans. Tanken är svindlande, men samtidigt enkel!

  • Din utmaning: Läs Bibeln högt varje dag under 2020
  • Din globala gemenskap: Samma läsplan används över hela världen.
  • Din plattform: En app som kommer att ge dagliga texter för året och som kan användas på hundratals språk, eller Bibelsällskapets tryckta häfte Bibelläsning och bön.

  Tillsammans kommer vi att läsa, tala och höra bibelordet varje dag och dela vår erfarenhet med våra närmaste och med bibelläsare över hela världen!

  Hur kan du vara med?

  • Anta utmaningen att läsa Bibeln högt varje dag under hela året.
  • Hitta eller skapa en grupp som åtar sig att läsa Bibeln högt och sporra varandra. Detta kan vara församlingsgrupper, kollegor, skolgrupper, vänner eller familjer. Bara fantasin sätter gränser.
  • Skapa ett evenemang för en bredare publik, så att fler människor kan delta.

  Under 2019 kommer vi att släppa:

  • En app med bibelläsningsplanen.
  • Planen i tryckt form i Bibelläsning och bön.
  • Facebooksida för gemenskap och utbyte.
  • Tips via vår webbplats.

  Vår förhoppning och bön är att Bibeln kommer förvandla liv.

  Mer information här

  Låt Bibeln höras!

  #låtbibelnhöras #bibel2020 #bibelsällskapet #bible2020 #everyoneeverywhere