• Bibelsällskapet söker ny generalsekreterare

  Svenska Bibelsällskapet arbetar för att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd. Våra huvudmän är kyrkor och samfund i Sverige samt Svenska Akademien och Vitterhetsakademien. Arbetet sker på ekumenisk grund. Inom ramen för United Bible Societies, en av världens största bibelrörelser, arbetar vi tillsammans med bibelsällskap i över 140 länder för att göra världens mest lästa bok ännu mer känd och spridd. Vårt arbetslag består av 13 personer. Vi finns i lokaler centralt i Uppsala, och några medarbetare utlokaliserade. Vårt arbete omfattar översättning, bibelanvändning, insamling, försäljning och information.

  • Vi planerar just nu för några provöversättningar av tre böcker i Nya testamentet i avvaktan på och som förberedelse inför det stora översättningsarbete som behöver genomföras någon gång i framtiden då en helt ny bibelöversättning behöver göras till svenska språket.
  • Av världens ca 7 000 språk saknas bibelöversättning på vartannat. Inom United Bible Societies finns djärva planer på komma tillrätta med denna ojämlikhet.
  • Vi samlar årligen in 5 000 000 kronor till bibelarbete i Sverige och internationellt.
  • Vi genomför Bibeläventyret för drygt 30 000 elever i årskurs 4 och 5 i Sverige, varje år. Potentialen är 200 000.
  • Bibeläventyret sprids nu även till en rad andra länder.
  • Varje år firas Bibelns Dag, i samband med den ekumeniska böneveckan.
  • Långtgående planer finns på att, via Svenska Missionsrådet, stödja ett alfabetiseringsprojekt i Ghana.

  Svenska Bibelsällskapet söker en
  GENERALSEKRETERARE

  som kan leda organisationen och verksamheten på kansliet efter det att vår nuvarande generalsekreterare avslutar sin tjänst sommaren 2019.

  Vi söker en

  • Teolog, pedagog
  • Entreprenör, inspiratör
  • God ledare
  • med god kännedom om kyrkor och samfund
  • med förmåga att leda projekt

  Tillträde enligt överenskommelse, förslagsvis efter sommaren 2019.

  Mer information om tjänsten får du av

  Ordförande biskop Åke Bonnier, ake.bonnier@bibeln.se, 0511-26204,

  Avgående generalsekreterare Anders Blåberg, anders.blaberg@bibeln.se 0706-314190

   

  Ansökan med löneanspråk skickas senast 17 januari till Åke Bonnier. Intervjudag den 28 jan i Uppsala.

  Svenska Bibelsällskapet

  Box 1235, 751 42 Uppsala

  eller ansokan@bibeln.se