Heldag med sällskapet

”En så innehållsrik, spännande och kreativ utbildningsdag har vi sällan haft.”

Vi är övertygade om att en nära relation mellan Bibelsällskapet och församlingarna är omistlig. Vi kommer gärna på besök i stift, distrikt och församlingar och erbjuder vår medverkan i studiedagar och gudstjänster. Vi tror att vi har något att erbjuda! Via länken nedan ger vi ett exempel på hur t ex en studiedag kan utformas med medarbetare från Bibelsällskapet som gäster. Tag kontakt så planerar vi tillsammans vilken modell och vilka ämnen som passar bäst i ert sammanhang. Sammanlys gärna till en ekumenisk samling och inbjud fler deltagare.

Varm hälsning
Anders Göranzon
Generalsekreterare

Förslag på program

09.00 Samling, andakt, presentation
09.15 Bibeln i tiden – presentation av Bibelsällskapet – Anders Göranzon
10.00 Kaffepaus
10.30 Översättning av Bibeln och besläktade texter – Mikael Winninge
Dödahavsrullarna i svensk översättning.
Översättning av Nya testamentet och Apostoliska fäderna
Hemsidan www.bibeln.se och Akademi för Bibelvetenskap

12.00 Lunch
13.30 Bibelpedagogik för unga – Olof Brandt
Bibeläventyret
Bibelspel på nätet

14.30 Vårt gemensamma uppdrag – Anders Göranzon
Internationellt – United Bible Societies (UBS)
Tillgång till Bibeln – en rättvisefråga
Stödförsamling
Bibelutställningen
Volontärer

15.30 Avslutning, andakt

Tips på andra föredrag

Bibelsällskapets personal kommer gärna på besök till församlingar och träffar och delar med sig av sin entusiasm i program och föredrag.

Läs mer om tips och förslag här.

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.