• Heldag med sällskapet

  ”En så innehållsrik, spännande och kreativ utbildningsdag har vi sällan haft.”

  Vi är övertygade om att en nära relation mellan Bibelsällskapet och församlingarna är omistlig. Vi kommer gärna på besök i stift, distrikt och församlingar och erbjuder vår medverkan i studiedagar och gudstjänster. Vi tror att vi har något att erbjuda! Via länken nedan ger vi ett exempel på hur t ex en studiedag kan utformas med medarbetare från Bibelsällskapet som gäster. Tag kontakt så planerar vi tillsammans vilken modell och vilka ämnen som passar bäst i ert sammanhang. Sammanlys gärna till en ekumenisk samling och inbjud fler deltagare.

  Varm hälsning
  Anders Göranzon
  Generalsekreterare

  Förslag på program

  09.00 Samling, andakt, presentation
  09.15 Bibeln i tiden – presentation av Bibelsällskapet – Anders Göranzon
  10.00 Kaffepaus
  10.30 Översättning av Bibeln och besläktade texter – Mikael Winninge

  • Dödahavsrullarna i svensk översättning.
  • Översättning av Nya testamentet och Apostoliska fäderna
  • Hemsidan www.bibeln.se och Akademi för Bibelvetenskap

  12.00 Lunch
  13.30 Bibelpedagogik för unga – Olof Brandt

  • Bibeläventyret
  • Bibelspel på nätet

  14.30 Vårt gemensamma uppdrag – Anders Göranzon

  • Internationellt – United Bible Societies (UBS)
  • Tillgång till Bibeln – en rättvisefråga
  • Stödförsamling
  • Bibelutställningen
  • Volontärer

  15.30 Avslutning, andakt

  Tips på andra föredrag

  Bibelsällskapets personal kommer gärna på besök till församlingar och träffar och delar med sig av sin entusiasm i program och föredrag. Läs mer om tips och förslag här.

Dagens Bibelord