• Tips för Gudstjänst

  Bibeln och de unga

  Vi i Bibelsällskapet vill uppmuntra att fokusera på Bibeln och de unga. I gudstjänsten kan ett tips vara att särskilt lyfta fram de unga genom att:

  • Låt dem läsa dagens texter.
  • Låt en ungdom ta hand om förbönen.
  • Gör en intervju med ungdomsgruppen eller enskild ungdom om hur de ser på Bibeln i dag.
  • Kan man läsa Bibeln på flera sätt, fråga i ungdomsgruppen om någon använder mobilen eller datorn till hjälp och om de vill visa och berätta.
  • Välj att predika utifrån ett barn eller en ungdom.

  Bibeln för individen

  Bibeln är grunden för vår kyrka men även en stor tillgång i det privata livet med Gud. Många av oss skulle gärna vilja läsa mer i Bibeln och lika många är vi säkert som går med ett dåligt samvete för att vi inte läser mer. Då kan det vara en bra idé att uppmuntra till ett ”projekt”. Vi har oftast svårare för löften som löper över obestämd tid och att i stället bestämma sig för att göra något en begränsad tid kan vara lättare att uppfylla.

  Dela ut tidningen BIBEL och Bibel och bön

  Du kan också beställa hem paket som innehåller vår tidning BIBEL och Bibelläsning & Bön som kan delas ut till deltagare i gudstjänsten.

  Kontakta Bibelbutiken för mer information.

Dagens Bibelord