Bibeln i skolan

I Bibelsällskapet pågår just nu ett projekt att se över hur Bibeln kan användas i undervisningen i skolan. Målet är att kartlägga befintliga resurser, lyssna in skolans behov och finna nya kreativa sätt att använda Bibeln i alla stadier av skolans undervisning. Det är vår övertygelse att Bibeln kan vara en stor tillgång i skolans arbete och kan användas inom ramen för den ickekonfessionella undervisningen.

Bibeläventyret

Bibeläventyret

Bibeläventyret är ett undervisningsprojekt för mellanstadiet som

  • Bidrar till förståelse för religiösa kulturer och traditioner inom judendom, kristendom och islam som relaterar till Bibeln.
  • Är ett icke-konfessionellt undervisnings-program om Bibelns berättelser. Det uppfyller läroplanens krav på saklighet och allsidighet.
  • Ger kunskap om Bibelns berättelser och underlag för vidare arbete med fördjupningar, tolkningar och reflektioner.
  • Innehåller kända berättelser som Noas ark, David och Goljat, Mose i vassen samt om Jesus och hans lärjungar i sina respektive sammanhang.
  • Genomförs av utbildade och certifierade instruktörer i klassrummet. Läraren deltar utan krav på egna förberedelser.
  • I Sverige är fler än 1  500 klasser med om Bibeläventyret varje år. Vill du också få hjälp att göra religionsundervisningen mer engagerande och spännande?

Läs mer på bibelaventyret.se

Just nu går Svenska Bibelsällskapet, inklusive Bibeläventyret och Bibelbutiken, över till ett nytt register- och gåvosystem. Detta gör bland annat att det kan dröja innan du får din faktura, även om du beställt och fått din vara från Bibelbutiken eller Bibeläventyret.

Dessutom gör systembytet att inbetalningskort med OCR som skickats ut innan september 2021 registreras som gåvor till Bibelsällskapets konto ”Där det bäst behövs”. Om du vill att din gåva ska gå till det ändamål som talongen avser kan du betala in till bankgiro 900-6263 och skriva det önskade ändamålet i meddelandefältet. Tack!

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.