• Använda Bibeln

    Bibelsällskapets uppdrag att göra Bibeln känd och använd – och detta kan konkretiseras i att Bibelsällskapet arbetar med att Bibeln ska översättas, spridas och användas. Vi arbetar för att Bibeln ska användas både i Sverige och i andra länder.

    I många av de projekt vi stödjer runt om i världen genom United Bible Societies, UBS – de förenade bibelsällskapen – ingår uppmuntran och hjälp till att använda Bibeln. Det kan handla om till exempel bibelstudiegrupper och lästräning för analfabeter.

    Good Samaritan-programmet är något som Svenska Bibelsällskapet är extra engagerat i. I detta program närmar man sig frågor om hiv och aids med hjälp av Bibelns texter. Man arbetar med att förändra attityder till dem som drabbats utifrån bibelberättelsen om den barmhärtige samariern. Läs mer på www.ubs-goodsamaritan.org

    Du kan läsa mer om hur vi arbetar med att sprida Bibeln i Sverige under de olika flikarna till vänster.

Dagens Bibelord