Lyssna mer än du talar, lyssna med öronen, lyssna med hjärtat, säger traumaexperter. Och ja, det finns helande kraft i att få dela sin historia med någon som ger en all sin uppmärksamhet.

I det krigshärjade Syrien är behoven av traumabehandling skriande. George Andrea, ledare för det syriska bibelsällskapet, är därför med och arrangerar utbildning av handledare som genom bibelbaserad själavård ska kunna hjälpa människor tillbaka till fungerande liv.

LIVSVIKTIGT LÄKANDE

”Efter tio år av krig är nästan varenda människa i Syrien traumatiserad.” George Andrea, ledaren för bibelsällskapet i Syrien, överdriver förmodligen inte. Krig skadar, direkt eller indirekt. Men George säger: ”Vi vill sluta att prata om krig nu. Vi pratar om uppbyggnad – om återuppbyggande av människor!

När George i Aleppo upptäckte hur människorna omkring honom började stänga av sina känslor och bete sig som levande döda, apatiska och kraftlösa, förstod han att läget var allvarligt. Han var med om en situation när en missil just exploderat och de som överlevt gick med nollställda ansikten och gjorde det de måste bland sina lemlästade grannar. Ingen grät, ingen skrek. De hade stängt av sina känslor. De mäktade inte med mer.Den upplevelsen ökade Georges beslutsamhet att bibelsällskapet måste komma med verktyg som kan hjälpa människor att hantera sina trauman. Utan hjälp tappar de livsgnistan. En del blir till och med apatiska eller suicida.

Bibelpersonalen har hela tiden, även när grymheterna varit som värst, verkat i Aleppo och Damaskus. Nu har deras bibelbaserade behandlingsprogram fått ett enormt genomslag. Steg för steg utbildar de nyckelpersoner inom sjukvård, psykiatri och församling att medvetet ta hand om och möta alla dem som trasats sönder i själen.

– Vi kommer att fortsätta arbeta som ett bibelsällskap som ger helande till vårt land – och oss själva.

George Andrea berättar att syftet med traumaprojektet i Syrien är att ge möjligheter till rehabilitering, läkning och utveckling genom aktiva insatser. Materialet kring traumabehandling har utvecklats sedan starten 2015, och universitet i USA och Syrien samarbetar med bibelsällskapet och förfinar verktygen. Psykiatriker, psykologer och liknande yrkesgrupper står i kö för att delta i traumaseminarierna.

– Vi vill bygga en ny generation av kompetenta handledare, minst 200 per år, som hjälper människor att läka efter krigets fasor. Även barnen har behov av stöd, säger George.

– Vi förser kyrkorna med mate­rial och påminner dem om att de är ideala center för den bibelbaserade traumabearbetningen, och tillsammans med andra organisationer kan de erbjuda den hjälp våra traumadrabbade behöver, oavsett bakgrund. Alla får hjälp. Via kurserna uppstår många vänskapsband mellan deltagarna. Det gör att de stöttar varandra i öppnandet av nya traumacentrum.

George uppskattar verkligen viljan hos oss i Sverige att hjälpa dem att nå ut med hopp.

– Nu arbetar vi både inom och utom kyrkan och känner att vi på sätt och vis gör detsamma som Kristus själv gjorde – vi når alla!

Mer beskrivande berättelser om bibelarbetet i Syrien finner du här:

  • Läs artikeln som journalisten Kari Fure skrivit om hur kursdeltagare som ska bli traumahandledare själva måste lära sig att hantera sina trauman för att kunna hjälpa andra! När vapnen tystnar börjar kampen mot trauma

Bibelspridningen fortsätter

Oron i Syrien skapar ett oerhört lidande. Många har under lång tid försökt att fly från landet, men det finns också de som stannar kvar. Till dem hör personal och volontärer på Syriens bibelsällskap. Vi stödjer även deras arbete att distribuera biblar till krigsdrabbade, samtidigt som de själva lever under press och umbäranden.

I Aleppo där huvudkontoret ligger finns också en bibelbutik och lagerhyllorna gapar bitvis tomma. Biblar är för en del människor viktigare än bröd i dag, berättar ledaren för bibelsällskapet Georg Andrea. Många är traumatiserade och oerhört krigströtta. De har fått se sådant de inte hade kunnat föreställa sig i sina värsta fantasier. Man söker tröst och hopp i en till synes hopplös situation där det råder brist på det mesta utom fruktan, sorg och stress.

Att resa i landet är svårt. Folk blir kidnappade från bilar och bussar och familjerna får krav på stora lösensummor. Ibland försvinner folk spårlöst.

– Situationen är svår. Varje dag får vi ta ett avgörande kring hur vi ska fortsätta. Ibland känner vi oss hoppfullare, och då är det lättare att få saker gjorda.

– Kyrkorna värderar vårt arbete högt, vi är de enda som bedriver bibelarbete i Syrien, fortsätter Georg.

Svenska Bibelsällskapet ger bidrag till Syriens bibeldistribution och fortsätter att göra det så länge det kommer att behövas. Medarbetare och volontärer i Syrien ber även om förbön, om kraft att klara sin vardag, om bröd och rent vatten för dagen.

Stora satsningar av görs speciellt inför påsk och jul att sprida bibelmaterial och barnböcker.

            


Välkommen att ge en gåva till Syrienarbetet!
Varmt tack!

SHARE NOW