Bibel 2020

Föreställ dig människor över hela jorden som läser Bibeln högt tillsammans. Tanken är svindlande, men samtidigt enkel!

Under 2020 har de förenade bibelsällskapen (United Bible Societies) utlyst ett år av högläsning.  I skrivande stund är det 934 språk i över 90 länder som har anslutit sig till satsningen och Sverige är med.

Bibeln har under tusentals år tagits emot genom att man lyssnat till texten, och en del av den dynamik som uppstår när flera sinnen aktiveras hoppas vi nu kunna återupptäcka.

Alla länder har enats om en bibelläsningsplan där man gör nedslag i hela den bibliska skatten genom en mängd teman. Detta gör att man som kyrka eller individ kan vara med hela året, eller kanske bara vara med i 20 dagar under ett visst tema.

Planen finns tillgänglig via Bibelsällskapets tryckta bibelläsningsplan Bibelläsning och bön, men också via en app. Appen Bible 2020, är kärnan i satsningen. Du kommer kunna spela in när du själv läser dagens bibelord och andra i den världsvida gemenskapen kan lyssna på din inspelning. När du vaknar på morgonen kan du ta del av hur människor över hela Asien och Oceanien har läst samma text som du ska läsa. På kvällen kan du se hur Nord- och Sydamerika ansluter sig till den globala rörelsen.

“I väst, där sekulariseringen växer, kan kristna känna sig isolerade. Att se videor med andra kristna i sitt land, och världen över, som läser samma vers varje dag inspirerar oss att se att vi är del av något mycket större – en global familj av troende!”

Emma Galloway, Skotska bibelsällskapet, en av initiativtagarna bakom Bible 2020

Vår förhoppning och bön är att Bibeln kommer att förvandla liv.

Låt Bibeln höras!

Hur läser jag?

Inspirationsfilm: youtu.be/YaddD4gr1DM

Mer information om satsningen via: bible2020.org – facebook.com/2020Bible/

Kontaktperson

Olof Brandt, digital koordinator
olof.brandt@bibeln.se

#låtbibelnhöras #bibel2020 #bibelsällskapet #bible2020 #everyoneeverywhere

Stöd Bibelsällskapet via Payson