Senaste bibelstatistiken som sammanfattar uppgifter från 2018 visar att 5,6 miljarder människor har tillgång till hela Bibeln på sina egna språk, men att över hälften av världens språk fortfarande inte har några bibelöversättningar alls. Detta är både uppmuntrande och utmanande siffror för Svenska Bibelsällskapet och dess systersällskap inom United Bible Societies (UBS).

Av de 7 350 språken i världen, inklusive teckenspråk, har 692 språk hela Bibeln tillgänglig i dag. Dessa språk talas av 5,6 miljarder människor. Det betyder att cirka 1,5 miljarder människor inte har tillgång till Bibeln på ett språk de förstår. Men 1 547 språk, som används av 805 miljoner människor, har Nya Testamentet översatt. Ytterligare 1 122 språk som talas av 411 miljoner människor har enstaka bibeldelar översatta. Det lämnar dock 3 988 språk som används av 246 miljoner människor utan någon bibeltext.

År 2018 fick nio språk fullständiga bibelöversättningar för allra första gången via United Bible Societies (UBS) som lägger högt värde på översättning av helbiblar. Tillsammans har de 149 nationella bibelsällskap som utgör UBS, tillhandahållit knappt tre fjärdedelar av världens fullständiga bibelöversättningar. Resten har översatts av andra bibelorganisationer eller enskilda.

Översättningar som lanserades av bibelsällskap 2018
Under 2018 fortsatte bibelsällskapen att, i nära samarbete med kyrkor och partnerorganisationer, bidra till en betydande del av det globala översättningslandskapet genom att komplettera olika bibelöversättningar på 66 språk, vilka används av 440 miljoner människor.

44 av dessa språk, som används av över 77 miljoner människor, fick sina första bibelöversättningar. Nio språkgrupper välkomnade sin första helbibel och 15 fick sitt första Nya testamente. 20 språkgrupper fick sina allra första skriftdelar.

Nu finns också för första gången viktiga delar av Bibeln på sydsamiska, ett av Sveriges minoritetsspråk. I samarbete med det norska bibelsällskapet slutförde Svenska Bibelsällskapet arbetet med den sydsamiska bibelöversättningen som innehåller samtliga kyrkoårstexter enligt såväl svensk som norsk tradition samt hela Markusevangeliet. Det är den tjockaste bok som någonsin publicerats på sydsamiska – en lingvistisk och teologisk milstolpe!

– Översättare i Norge och Sverige har samarbetat under ett par decennier i ett historiskt projekt. Enligt UNESCO är sydsamiskan klassad som ett allvarligt hotat språk. Därför är projektet extra viktigt också i lingvistiskt avseende. Bibeln togs i officiellt bruk i samband med en svensk-samisk gudstjänst i Örnsköldsviks kyrka den 10 februari, berättar Svenska Bibelsällskapets översättningsdirektor Mikael Winninge.

– Den 24 augusti 2019 kommer Bibeln på nordsamiska att släppas i samband med ett högtidligt firande i Kautokeino. Utgåvan kommer att innehålla både GT och NT. Samverkansprojektet mellan Norge, Sverige och Finland är just nu i den viktiga slutfasen innan man kan sända till tryck, fortsätter Mikael Winninge.

Ett annat exempel på bibellansering kommer från Eritrea. Där firade Letensea, 42 år, tillsammans med tusentals andra bibelsläppet av det allra första Nya testamentet på språket blin.
– I dag har vi fått något som kan mätta oss mer än något annat i världen. Den här nya Bibeln talar direkt till våra hjärtan! utbrister Letensea lyckligt.
Efter firandet lastades nya biblar på kameler för vidare transport till byar och kyrkor i avlägsna områden.

Bibelsällskapen publicerade också nya eller reviderade översättningar på 22 språk som har tidigare, föråldrade översättningar. Dessa 22 språk används av 363 miljoner människor. Fem av dessa översättningar var helbiblar. Tack vare bibelarbetet får nya generationer chansen att läsa, förstå och engagera sig i Bibeln.

Åtagandet att revidera Nya testamentet på språket havakinau i republiken Vanuatu i södra Stilla havet visade sig bli en större utmaning än väntat. Vulkanutbrott på hemön Ambae förra året ledde till en brådskande evakuering av befolkningen till andra öar. Det försenade lanseringen och distributionen av det efterlängtade Nya testamentet. Många kommer aldrig att kunna återvända hem eftersom vulkanen kan vara aktiv under överskådlig framtid. Nu blev lanseringen av den nya bibelöversättningen ett tillfälle då många känslor kom till ytan.
Folk grät när de lyssnade på de nyöversatta texterna som lästes högt. De sjöng och dansade när de höll i sina nya biblar, och de bad för sin framtid.
– Den här översättningen hjälper människor att engagera sig djupare i texterna, vilket kommer att hjälpa deras tro att växa, noterade Kathleen Lingi, en av översättarna.

Ökande tillgänglighet för döva och synskadade
Bland de 20 språk som mottog sina första eller kompletterande delar av Bibeln var fem teckenspråk som används av mer än en miljon döva i Ungern, Litauen, Japan, Thailand och Guatemala. Att hjälpa världens 70 miljoner döva att få tillgång till Bibeln på sitt språk är ett växande fokus för bibelsällskapen och deras partnerorganisationer.

För närvarande har endast omkring tio procent av världens beräknade 400 teckenspråk någon bibeltext översatt. Inget teckenspråk har hela Bibeln.
– Den här översättningen av Markusevangeliet är oumbärlig för döva i Ungern, säger József Kéri, medlem av det ungerska bibelsällskapets översättningsteam för teckenspråk.
– Trots att jag växte upp i en kristen familj förstod jag bara evangeliet när jag träffade någon som var döv, som jag, och som tecknade budskapet åt mig.

Braille, punktskrift, är fortfarande det mest populära och effektiva sättet för personer med visuella funktionshinder att läsa Bibeln, så bibelsällskapen har fortsatt att utöka antalet braillebiblar. Luganda, ett språk som talas i Uganda, blev år 2018 det 45: e språket att få en helbibel i braille, och i sju andra länder fick synskadade sina första bibeltexter tryckta.
Transkribering och utskrift av brailleöversättningar är ett omfattande företag, då en hel braillebibel består av fler än 40 skrymmande volymer och kostar runt 5 500 kr att trycka.

Otrolig tillväxt i Digital Bible Library® (DBL)
Den otroliga tillväxten av antalet översättningar i digitalt format i Digital Bible Library® (DBL) är resultatet av ett nära samarbete mellan bibelorganisationer och understödjare de senaste åren. Det digitala bibelbiblioteket inrättades 2011 i samarbete med Every Tribe Every Nation-alliansen (ETEN), vilket möjliggör standardiserad lagring och effektivare delning av bibelöversättningar. Nu kan hundratals miljoner människor komma åt Bibeln digitalt på sitt eget språk, oavsett var i världen de bor, via webbplatser och appar som Global.Bible och YouVersion.

I DBL rymdes i slutet av förra året 2 120 texter på 1 430 språk använda av 5,5 miljarder människor, inklusive 799 helbiblar på 440 språk. Över 75 procent av de fullständiga bibeltexterna i DBL tillhandahålls av UBS och bibelsällskapen.

Antalet ljudbiblar på DBL växte till 1 125 stycken, vilka täckte 752 språk talade av 5,4 miljarder människor. Den allra första videoöversättningen laddades också upp – Markusevangeliet på teckenspråket thai. Filmer med teckenspråk är ett område som förväntas växa under de närmaste årens arbete med att lagra filer i DBL.

Extraordinärt ögonblick för bibelöversättning
Det ökade samarbetet som ledde till utvecklingen av det digitala bibelbiblioteket DBL har också skapat en otrolig dynamik i bibelöversättningsarbetet. Delade processer, resurser och digitala verktyg betyder att översättandet i dag sker snabbare och effektivare än någonsin tidigare. Allt detta betyder att fler miljoner människor kan få tillgång till Bibeln på sitt språk.
– Vi lever i en tid då Bibelns budskap om barmhärtighet, försoning, rättvisa, fred och kärlek är nödvändigt, konstaterar UBS översättningsansvarige Alexander Schweitzer.
– Det är därför grundläggande att se till att oavsett vilket språk en person talar, måste han eller hon få ta del av Bibelns budskap på sitt modersmål.
– Nu har vi en extraordinär position för just bibelöversättning. Bibelorganisationer och givare samverkar mer effektivt än någonsin tidigare, och utvecklingen i teknik skapar oöverträffade möjligheter, säger Alexander Schweitzer.

En djärv 20-årig satsning
För att ta vara på det aktuella drivet i översättningsarbetet inledde UBS under 2018 en djärv 20-årig resa med målsättning att ge omkring 600 miljoner människor tillgång till Bibeln på sina språk. Om bibelsällskapen får den finansiering de behöver kommer det att innebära att 1 200 översättningsprojekt avslutas senast år 2038.
– Vår 20-årsvision och strategi bygger på det offer och den generositet som gått i arv genom generationer av trofasta bibeltjänare, säger UBS överhuvud Michael Perreau.
– Nu fortsätter vi uppdraget med ny fart genom att arbeta närmare än någonsin tidigare med partner runt om i världen. Vi tar vara på våra moderna bibelhjältars uppoffringar och engagemang, så att vi alla kan få tillgång till Guds livsgivande ord, avslutar Michael Perreau.

(UBS generalsekreterare Michael Perreau besöker Sverige 14–15 april 2019 och kommer bland annat att predika i Korskyrkan i Uppsala kl 11 den 14 april, samt medverka på Bibelsällskapets huvudmannaråd i Stockholm 15 april kl 14 i Nicolaisalen, Själagårdsgatan 11 i Gamla stan. Då talar Perreau om det globala bibelarbetet.)

Eritrea: Letensea var överlycklig när hon fick ta emot Nya testamentet på sitt modersmål blin. Nu hoppas hon att bibelsällskapet även ska översätta Gamla testamentet.

Kenya: Kyrkoledare och statliga tjänstemän är ivriga att röra vid den första utgåvan av den reviderade massajbibeln.

Sverige: Irene Dorra och Karin Rensberg Ripa har varit med och översatt de sydsamiska bibeltexterna.

Uganda: Den 6 oktober 2018 lanserades den första braillebibeln på språket luganda.

Ungern: Ungerska bibelsällskapets generalsekreterare Ottó Pecsuk (vänster) med översättarteamet som spelat in Markusevangeliet på teckenspråk.

Bildtext till översta bilden: Angola: UBS-översättningskonsult Dr Riikka Halme-Berneking talar med Luzolo, 12 år, och Maria Dominga vid lanseringen av det reviderade Nya testamentet på kikongo. Luzolo läste John 3: 16–17 som en del av lanseringsceremonin.

SHARE NOW