Stöd oss

Eftersom en stor del av vårt arbete bekostas av gåvor behöver vi regelbundet stöd för att kunna utföra vårt uppdrag. Över hela världen finns också bibelsällskap som behöver stöd för att kunna bedriva sitt arbete. Behoven av biblar och nya översättningar är stora. Det finns olika sätt att ge oss stöd och hjälp.
 
Som privatperson kan du bli medlem eller givare. Vi behöver också kontaktpersoner och volontärer. Som församling kan man engagera sig som stödförsamling eller ta upp en kollekt till förmån för Bibelsällskapets arbete.
 
Du är välkommen att sätta in en gåva på Pg 90 06 26 -3 eller Bg 900-6263.
 
Du som har Swish kan ge en gåva via nummer 123 900 62 63.
 
 
 
 
 
 
 
Vi samlar in alla gåvor till våra 90-konton, vilket betyder att Svensk insamlingskontroll kontrollerar att uppsatta normer för insamlingsorganisationer följs.
 
 

 

Nr 123 900 62 63

 

Så här aktiverar du Swish!