Resor

Nu finns chansen att vidga sina vyer och lära sig nya intressanta saker som kan bidra till förståelsen av Bibelns texter. 

Det heliga landet

Den 10-17 september 2017 inbjuds du att åka med till Israel och Palestina för att få se platser och uppleva miljöer ur Bibelns värld. Känna dofter och trängs med folk på via Dolorosa och i Basarerna. Du kan få känna på stenarna där Jesus och andra historiska personer gått.

Egen eftertanke och reflektion. Trots en intensiv resa stannar vi upp i andakt, mässa och bibelläsning. På saligprisningarnas berg ger vi oss ut i naturen med bara Bibeln. Historien genom årtusenden och nutiden med palestinakonflikten kommer att belysas mångsidigt. Under resan möter vi flera starka personligheter som ger saker att tänka på.

Kostnad: 15 800 kr (14 300 kr för licensierade bibeläventyrsinstruktörer).

Anmäl dig här.

Mer information kan du få i foldern för resan som du laddar ner här.

Urban Lennartsson, 073-656 60 85, urban.lennartsson@bibeln.se