Resor

Nu finns chansen att vidga sina vyer och lära sig nya intressanta saker som kan bidra till förståelsen av Bibelns texter. Vi erbjuder två olika resor med kunniga reseledare till kända platser. Innehållet är inriktat mot att fortbilda instruktörer inom Bibeläventyret, men det passar lika bra för alla bibelintresserade.

Det heliga landet

Den 13–20 november 2016 inbjuds du att åka med till Israel och Palestina för att få se platser och uppleva miljöer ur Bibelns värld. Känna dofter och trängs med folk på via Dolorosa och i Basarerna. Du kan få känna på stenarna där Jesus och andra historiska personer gått.

Egen eftertanke och reflektion. Trots en intensiv resa stannar vi upp i andakt, mässa och bibelläsning. På saligprisningarnas berg ger vi oss ut i naturen med bara Bibeln. Historien genom årtusenden och nutiden med palestinakonflikten kommer att belysas mångsidigt. Under resan möter vi flera starka personligheter som ger saker att tänka på.

Bra bad på flera platser. I Medelhavet, Gennesarets sjö, Döda havet och i Hiskias tunnel får du möjlighet till helt olika och unika bad.

Kostnad: 14 500 kr (13 000 kr för licensierade instruktörer). Direkt till anmälan.

Mer information kan du få i foldern för resan som du laddar ner här.

Urban Lennartsson, 073-656 60 85, urban.lennartsson@bibeln.se 

Grekland

Resan till Grekland är inställd under 2016 och återkommer med nytt datum 2017.  Vill du hållas informerad om nästa års resa kan du kontakta Jonas Magnusson, 070-33 64 49, jonas.magnusson@bibeln.se.