Kollektcirkuläret för Bibelns dag

Söndag den 22 januari firar vi Bibelns dag. Det är också en kollektdag till förmån för bibelarbetet.

Välkommen att ta del av kollektuppropet!

Läs mer om tips för Bibelns dag och Böneveckan för kristen enhet här.

Var med och fira Bibelns dag i tacksamhet över att vi kan ta del av Bibeln på vårt språk!

 _____________________________________________________________

Pressmeddelande: 

Böneveckan 18-25 januari med Bibelns dag

Dags för kyrkorna att manifestera enhet

Varje år infaller ”Böneveckan för kristen enhet” 18–25 januari. På många orter går man över samfundsgränserna och håller gemensamma evenemang. Fokus ligger på bön och bibelläsning. Att kristna i 75 länder gör detta samtidigt ger en extra dimension.

Böneveckan är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 75 länder. Sveriges kristna råd och Svenska bibelsällskapet översätter och bearbetar det internationella grundmaterialet. Just i år präglas materialet av reformationsminnet. Det har arbetats fram av en grupp på uppdrag av Tysklands kristna råd och temat de valt är Försoning – Kristi kärlek lämnar oss inget val (Andra Korinthierbrevet 5:14–20).

Spänningen mellan kyrkorna har varit särskilt stark i Tyskland, reformationens hemland. Det präglar också materialets innehåll som tar upp den smärta som följt på kyrkosplittringen. Man vill se konflikterna, förstå dem och erbjuda steg till försoning.

Fokus ligger även på den egna tron, precis som det gjorde under reformationen. Under Böneveckan är tanken att huvudgudstjänsten firas ekumeniskt tillsammans med lokala församlingar från olika kyrkor och samfund.

– Huvudgudstjänsten firas normalt på söndagen i Böneveckan, men kan också firas en annan dag i veckan, eller annan dag under året, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Inför Böneveckan skickas ett material ut till landets församlingar med uppmaning att använda den gemensamma gudstjänstordningen. På webben finns extramaterial att ladda ner. I Sverige har Sveriges kristna råd huvudansvaret för översättning och bearbetning av det material för Böneveckan som arbetas fram på uppdrag av Kyrkornas världsråd och Romersk-katolska kyrkan.

Bibelns dag infaller söndagen den 22 januari och firas för att inspirera till ökad bibelläsning. Runt om i landet sker många olika ekumeniska arrangemang under Böneveckan. Man går samman och har bönemöten och sammanlyser gudstjänster. På en del håll samverkar församlingar med de lokala biblioteken och gör bibelutställningar under veckan. 

– Det viktigaste är att man faktiskt samlas till bön och bibelläsning på sin hemort. Det är ett viktigt steg mot synlig enhet och försoning. Det behöver inte vara så pretentiöst. En sak som är spännande är att kristna i en massa länder läser samma texter och ber samma böner i samma stund! Det ger en extra dimension, säger Karin Wiborn.

 

Fakta Böneveckan: 1846 startade Evangeliska alliansen en inom-protestantisk bönevecka. Den anglikanske prästen Paul Wattson i USA tog 1908 ett ytterligare initiativ att samlas till bön för kristen enhet 18-25 januari varje år. 1966 blev Böneveckan ett gemensamt projekt för Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd. Från 1975 framställs materialet av lokala ekumeniska grupper från olika delar av världen. Denna gång är det kristna i Tyskland som bidragit.