Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

1 Tim 2:5

2 5Gud är en, och en är förmed­la­ren mel­lan Gud och människor, människan Kristus Je­sus,

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen

 • 1/1
 • 2/1
 • 3/1
 • 4/1
 • 5/1
 • 6/1
 • 7/1
 • 8/1
 • 9/1
 • 10/1
 • 11/1
 • 12/1
 • 13/1
 • 14/1
 • 15/1
 • 16/1
 • 17/1
 • 18/1
 • 19/1
 • 20/1
 • 21/1
 • 22/1
 • 23/1
 • 24/1
 • 25/1
 • 26/1
 • 27/1
 • 28/1
 • 29/1
 • 30/1
 • 31/1
 • 1/2
 • 2/2
 • 3/2
 • 4/2
 • 5/2
 • 6/2
 • 7/2
 • 14/2
 • 15/2
 • 16/2
 • 17/2
 • 18/2
 • 19/2
 • 20/2
 • 24/2
 • 25/2
 • 26/2
 • 27/2
 • 28/2
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
 • 4/3
 • 5/3
 • 6/3
 • 7/3
 • 8/3
 • 9/3
 • 10/3
 • 11/3
 • 12/3
 • 13/3
 • 14/3
 • 15/3
 • 16/3
 • 17/3
 • 18/3
 • 19/3
 • 20/3
 • 21/3
 • 22/3
 • 23/3
 • 24/3
 • 25/3
 • 26/3
 • 27/3
 • 28/3
 • 29/3
 • 30/3
 • 31/3
 • 1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4
 • 5/4
 • 6/4
 • 7/4
 • 8/4
 • 9/4
 • 10/4
 • 11/4
 • 12/4
 • 13/4
 • 14/4
 • 15/4
 • 16/4
 • 17/4
 • 18/4
 • 19/4
 • 20/4
 • 21/4
 • 22/4
 • 23/4
 • 24/4
 • 25/4
 • 26/4
 • 27/4
 • 28/4
 • 29/4
 • 30/4
 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
 • 5/5
 • 6/5
 • 7/5
 • 8/5
 • 9/5
 • 10/5
 • 11/5
 • 12/5
 • 13/5
 • 14/5
 • 15/5
 • 16/5
 • 17/5
 • 18/5
 • 19/5
 • 20/5
 • 21/5
 • 22/5
 • 23/5
 • 24/5
 • 25/5
 • 26/5
 • 27/5
 • 28/5
 • 29/5
 • 30/5
 • 31/5
 • 1/6
 • 2/6
 • 3/6
 • 4/6
 • 5/6
 • 6/6