Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Kol 1:15-20

1 15Han är den osyn­li­ge Gu­dens av­bild, den förstfödde i he­la ska­pel­sen, 16ty i ho­nom ska­pa­des allt i him­len och på jor­den, syn­ligt och osyn­ligt, tro­ner och her­ravälden, härs­ka­re och mak­ter; allt är ska­pat ge­nom ho­nom och till ho­nom. 17Han finns före all­ting, och all­ting hålls sam­man i ho­nom. 18Och han är hu­vu­det för krop­pen, för kyr­kan, han som är be­gyn­nel­sen, förstfödd från de döda till att öve­rallt va­ra den främs­te, 19ty Gud be­slöt att låta all full­het bo i ho­nom 20och att ge­nom hans blod på kor­set stif­ta fred och förso­na allt med sig ge­nom ho­nom och till ho­nom, allt på jor­den och allt i him­len.

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen

 • 1/1
 • 2/1
 • 3/1
 • 4/1
 • 5/1
 • 6/1
 • 7/1
 • 8/1
 • 9/1
 • 10/1
 • 11/1
 • 12/1
 • 13/1
 • 14/1
 • 15/1
 • 16/1
 • 17/1
 • 18/1
 • 19/1
 • 20/1
 • 21/1
 • 22/1
 • 23/1
 • 24/1
 • 25/1
 • 26/1
 • 27/1
 • 28/1
 • 29/1
 • 30/1
 • 31/1
 • 1/2
 • 2/2
 • 3/2
 • 4/2
 • 5/2
 • 6/2
 • 7/2
 • 14/2
 • 15/2
 • 16/2
 • 17/2
 • 18/2
 • 19/2
 • 20/2
 • 24/2
 • 25/2
 • 26/2
 • 27/2
 • 28/2
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
 • 4/3
 • 5/3
 • 6/3
 • 7/3
 • 8/3
 • 9/3
 • 10/3
 • 11/3
 • 12/3
 • 13/3
 • 14/3
 • 15/3
 • 16/3
 • 17/3
 • 18/3
 • 19/3
 • 20/3
 • 21/3
 • 22/3
 • 23/3
 • 24/3
 • 25/3
 • 26/3
 • 27/3
 • 28/3
 • 29/3
 • 30/3
 • 31/3
 • 1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4
 • 5/4
 • 6/4
 • 7/4