Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Ps 33:4-9

33 4Her­rens ord är att li­ta på,
han hand­lar all­tid tro­fast.
5Rätt och rättfärdig­het äls­kar han,
Her­rens kärlek fyl­ler he­la jor­den.
6Ge­nom Her­rens ord blev him­len till
och rym­dens här på hans be­fall­ning.
7Som i en lägel sam­la­de han ha­vet
och la­de dju­pens vat­ten i säkert förvar.
8Må he­la jor­den bäva inför Her­ren,
al­la som bor där fruk­ta ho­nom.
9Han ta­la­de och allt blev till,
han be­fall­de och det sked­de.

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen

 • 1/1
 • 2/1
 • 3/1
 • 4/1
 • 5/1
 • 6/1
 • 7/1
 • 8/1
 • 9/1
 • 10/1
 • 11/1
 • 12/1
 • 13/1
 • 14/1
 • 15/1
 • 16/1
 • 17/1
 • 18/1
 • 19/1
 • 20/1
 • 21/1
 • 22/1
 • 23/1
 • 24/1
 • 25/1
 • 26/1
 • 27/1
 • 28/1
 • 29/1
 • 30/1
 • 31/1
 • 1/2
 • 2/2
 • 3/2
 • 4/2
 • 5/2
 • 6/2
 • 7/2
 • 14/2
 • 15/2
 • 16/2
 • 17/2
 • 18/2
 • 19/2
 • 20/2