Bibelläsningsplan

Med en bibelläsningplan hittar du en röd tråd i Bibeln. En bibelläsningsplan är en hjälp för att kunna läsa Bibeln regelbundet. Visst kan du läsa Bibeln helt på egen hand, men genom en bibelläsningsplan får du hjälp att läsa olika delar av Bibeln i ett uttänkt mönster. Det finns olika bibelläsningsplaner beroende på hur du vill läsa. Om du inte har mycket tid kan du välja att enbart läsa bibeltexterna. För en bättre förståelse kan du också läsa noter och parallellhänvisningar.

Dagens bibeltext

Bibelsällskapet tar sedan flera år fram en bibelläsningsplan för varje nytt år. Planen är till viss del anpassad efter Svenska kyrkans kyrkoår och dess texter men går bra att använda även om man inte känner sig hemma i den traditionen.

Bibeltexten för i dag:

Pred 7:13-16

7 13Vis­het ger skydd lik­som peng­ar ger skydd,
men att äga vis­het ger mer:
den räddar den vi­ses liv.
14Se på vad Gud har gjort:
vem kan göra rakt vad han har gjort kro­kigt?
15På lyc­kans dag skall du va­ra lyck­lig,
och på olyc­kans dag skall du tänka så:
Gud har gjort även den­na dag,
och människan har ing­et att kland­ra ho­nom för.
16I det­ta flyk­ti­ga liv har jag sett
att rättfärdi­ga går un­der trots sin rättfärdig­het,
att on­da le­ver länge trots sin onds­ka.

Aktuella bibelord ur bibelläsningsplanen